Podmínky pronájmu

Co všechno by jste měli vědět něž si od nás zapůjčíte obytný karavan.
 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit dva platné průkazy totožnosti (OP, PASS, ŘP)
 • Karavany jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 % (min. 5 000 Kč)
 • Pronájem karavanu se platí předem, nejpozději v den převzetí přívěsu.
 • Na každý karavan zákazník složí kauci 10 000 - 15 000 Kč (dle typu karavanu) na případné poškození obytného přívěsu způsobené při pronájmu.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • Pokud zákazník nedodrží sjednanou dobu vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody, platí pokutu 2000 Kč za každých 24h.
 • Čas vrácení karavanu je vždy den ukončení pronájmu nejdéle však do 21:00. 
 • Nárok na zapůjčený karavan má pronajímatel vždy v den nástupu od 9:00.
 • Karavan je nutno vrátit čistý, nepoškozený, uklizený, chemická nádoba WC musí být 2x vypláchnuta.
 • Při nedodržení a znečištění karavanu se účtuje poplatek na úklid 3 000 Kč
 • V karavanu je zakázán pobyt psů, koček a jiných zvířat. (Pokud se obě strany nedohodnou jinak)
 • V karavanu je zakázáno kouření, zapalování svíčky a jiné hořlavé věci, které by způsobily jeho poškození.
 • V karavanu je zakázáno převážet kola, lyže a jiné věci které by způsobily poškození interiéru.
 • Pro půjčení obytného přívěsu je dobré mít na automobilu třinácti kolíkovou zásuvku, poté jsou spotřebiče a dobíjení baterie funkční na 12V.
 • Pokud máte zásuvku sedmi kolíkovou zapůjčíme vám zdarma redukci,
  bohužel jsou v tomto případě spotřebiče na 12V nefunkční a baterie se příliš brzy vybije.
 • Všechny naše karavany jsou pravidelně kontrolovány a servisovány.
 • Pokud by došlo k poruše některých zařízení nebo spotřebičů, musíte vždy informovat pronajímatele. Dle dohody se porucha bude řešit.
 • Při převzetí karavanu obě strany podepíší protokol o předání a seznámení s obsluhou spotřebičů. Doba trvání cca 30 min.
 • V případě nehody karavanu nebo poškození (dopravní nehoda, živelná událost) je nutno vždy volat policii, a nechat si vypsat zápis o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci a informujete pronajímatele.
 • Při ztrátě klíčů od karavanu účtujeme poplatek 5 000 Kč.
 • Pronájem karavanu se platí předem a to 50 % z celkové ceny pronájmu. Po uhrazení této zálohy bude Vaše rezervace závazná.
 • Poplatek a kauci je potřeba uhradit buď předem nebo na místě v den předání.
 • Při stornování Vaší objednávky se záloha nevrací.
 • V případě poškození karavanu s vlastním zaviněním, kauce propadá pronajímateli až do vyřízení poškození. Nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne pronájmu. Až poté bude pronájemci vrácen rozdíl z ceny kauce.